ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ทรัพยากรดิน

  มีชุดดิน อยู่ 7 ชุด ดังนี้

  1. ดินชุดเสนา มีลักษณะเป็นดินเหนียวตลอดชั้น มีความลึกดินมาก การระบายน้ำช้า อินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงไม่เหมาะสมในการเพาะพืชไร่ แต่เหมาะสมในการปลูกข้าว และมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่บริเวณตำบลบ้านใหม่ ตำบลวัดตูม ตำบลสวนพริก ตำบลเกาะเรียน และตำบลป้อม
  2. ดินชุดเสนา อยู่บริเวณตำบลปากกราน ตำบลคลองสวนพลู มีความลึกของดินมาก เนื่อดินเหนียวตลอดชั้น สีเทาเข้ม มีระดับความลึก 150 ซม. การระบายน้ำช้ามากปริมาณโปแตสเซี่ยมสูงมากมีพีเอส4.5-5.0 ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ มีปัญหาน้ำท่วม มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว แต่มีปัญหาเรื่องดินเป็นกรดหรือดินเปรี้ยว
  3. ดินชุดท่าม่วง มีความลึกของดินมาก อยู่บริเวณตำบลบ้านใหม่ ตำบลวัดตูม การระบายน้ำดีปานกลาง มีอินทรีย์วัตถุปานกลาง มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ แต่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว
  4. ดินชุดราชบุรี อยู่บริเวณตำบลบ้านเกาะ ตำบลวัดตูม ตำบลคลองสระบัว ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูเขาทอง และตำบลสวนพริก ลักษณะดินเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มปนน้ำตาล การระบายน้ำค่อข้างเลว ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่เหมาะสมในการปลูกข้าว
  5. ดินชุดสิงห์บุรี อยู่บริเวณตำบลสวนพริก เนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอดชั้นดิน การระบายน้ำเลว ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านช้า มีน้ำในระดับความลึก 100 ซม. เป็นเวลา 1-2 ชม. มีอินทรีย์วัตถุปานกลาง มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่
  6. ดินชุดสิงห์บุรี ดินชั้นล่างเป็นกรด ดินชุดนี้จะอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของตำบลบ้านใหม่ ลักษณะดินเหมือนกับดินชุดสิงห์บุรี คือมีการระบายน้ำเลว ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่ เหมาะสมในการปลูกข้าว
  7. ดินชุดบางปะอิน จะอยู่บริเวณตำบลสำเภอล่ม ตำบลบ้านเกาะ การระบายน้ำค่อนข้างเลวและช้า ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวและพืชไร่ แต่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำท่วมในการปลูกพืชไร่
 • ทรัพยากรน้ำ

  แหล่งน้ำผิวดิน

  1. แม่น้ำ มีแม่น้ำสายสำคัญ จำนวน 3 สาย ได้แก่
   1. แม่น้ำป่าสัก ไหลมาากอำเภอนครหลวง ผ่านตำบลบ้านเกาะ ตำบลหัวรอ ตำบลกะมัง ตำบลหิรัตนไชย ตำบลลองสวนพลู และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลป้อมเพชร
   2. แม่น้ำลพบุรี ไหลมาจากอำเภอบางปะหัน ผ่านตำบลสวนพริก และตำบลบ้านเกาะ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ
   3. แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านเข้ามาจากอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผ่านตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูเขาทอง ตำบลบ้านป้อม ตำบลปากกราน ตำบลสำเภาล่ม ตำบลประตูชัย ตำบลคลองตะเคียน ตำบลคลองสวนพลู ตำบลกาะเรียน และตำบลบ้านรุน
  2. ลำคลองธรรมชาติ ลำคลองที่สำคัญได้แก่
   • คลองหางกระเบนเหนือ
   • คลองหางกระเบนใต้
   • คลองมหาพราหมณ์
   • คลองมะขามเทศ
   • คลองวัดป้อม
   • คลองปากกราน
   • คลองตะเคีรยน
   • คลองวัดไก่เตี้ย
   • คลองบางหวาน
   • คลองโคกเหนือ
   • คลองสวนพลู
   • คลองสวัสดี
   • คลองเตาอิฐ
   • คลองข้าวสาร
   • คลองไผ่ลิง
   • คลองกุฎีดาว
  3. แหล่งน้ำชลประทาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตบริการตามโครงการชลประทาน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
   1. โครงการชลประทานบางบาล มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต ตำบลบ้านป้อม ตำบลปากกราน ตำบลสำเภาล่ม ตำบลคลองตะเคียน ตำบลบ้านรุน
   2. โครงการชลประทานมหาราช มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต ตำบลบ้านใหม่ ตำบลภูทอง ตำบลวัดตูม ตำบลลุมพลี ตำบลสวนพริก
   3. โครงการชลประทานเริงราง มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต ตำบลบ้านเกาะ และตำบลสวนพริก
   4. โครงการชลประทาน มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต ตำบลบ้านเกาะ ตำบลเกาะเรียน ตำบลหันตรา และตำบลคลองสวนพลู
    ที่มาhttp://www.ayutthaya.go.th/16/pranakon/pk_resources.html
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s