เปรียบเทียบนิกายเถรวาทกับมหายาน

1232546602-374-262(2)ประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุธทศาสนานิกายเถรวาท แต่ก็ยังมีบางส่วนที่นับถือนิกายมาหายาน ฉะนั้นมาดูความแต่งต่างของสองนิกายนี้กันดีกว่าเป็นอย่างไรบ้าง

1.เถรวาทใช้หลักพระะรรมวินัยเดิม ไม่ยอมแก้ไขอะไรเลย แต่มหายานเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระะรรมวินัยได้ตามความเหมาะสม

2.เถรวาทเน้นให้พระสงฆ์ถือศีล ทำให้มีโอกาสบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตเร็วกว่าคฤหัสถ์ แต่มหายานบอกว่าใครก็ตามที่ปฎิบัติธรรมสมบูรณ์ย่อมถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตได้

3.เถรวาทเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้สมบูรณ์ที่สุด เหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มหยานถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา

4.เถรวาทถือว่าพระพุทธเจ้าดับสนิทหลังจากปรินิพพาน แต่มหายานถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอมตะ ประทับอยู่ที่แดนสุขาวดีชั่วกัลปาวสาน

5.เถรวาทถือว่า”ภาวะโพธิสัตว์”เป็นภาวะจำกัดมีอยู่เฉพาะแก่บุคคลบางกลุ่มที่บำเพ้ญบารมีนานๆ แต่มหายานถือว่าทุกคนมีสิทธิเป็นพระโพธิสัตว์

6.พระไตรปิฏกของเถรวาทเป็นภาาบาลี ของมหายานเป็นสันสกฤต

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s