สงบ

อานันท์ ราชวังอินทร์ สงบ สีอะคริลิค ขนาด ๑๐๕ x ๒๐๐ ซม.

ความเป็นองค์รวมของงานศิลปะก็คงอยู่ที่ความมีเอกภาพ ซึ่งบังเกิดจากความประสานสัมพันธ์กันของรูปแบบ องค์ประกอบของภาพที่รวมไปถึง จังหวะ สัดส่วน น้ำหนัก สีสัน เทคนิค วิธีการ และเนื้อหาสาระ เรื่อง ราวของผลงานศิลปกรรมชิ้นนั้น ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวที่สัมพันธ์กับความคิด ความรู้สึก ภายในของศิลปินนับได้ว่ามันคือเอกภาพที่เป็นหลักสำคัญของผลงานศิลปกรรมชิ้น นี้
ความสงบ จึงเป็นรูปแบบศิลปกรรมที่สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบ วิธีการในการจัดวางภาพที่พัฒนามาจากจิตรกรรมไทยที่ก้าวหน้า มาในแบบแผนที่เป็นแนวประเพณีอันเป็นรูปลักษณ์ผลงานที่มีบุคลิกเฉพาะตน เป็นการพัฒนาอารมณ์ ความรู้สึกของศิลปินในแง่ความมีสมาธิ ความสงบ กลับยังสะท้อนความเชื่อในวิถีชีวิตของชาวพุทธทางภาคเหนือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลงานภาพสะท้อนสังคมพุทธที่สื่อสารกับสังคมอื่น ๆ ที่แสดงเอกภาพของความเป็นจิตรกรรมไทยในแนวทางประเพณี ที่สืบสานพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาวะยุคสมัยของโลกปัจจุบัน

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s