มารศาสนา

คุณสากล สุทธิมาลย์ มารศาสนา ปูนปั้น สีฝุ่น ขนาด ๑๒๒ x ๑๕๗ ซม.

จิตรกรรมชิ้นนี้ จิตรกรได้แสดงความสามารถอันเป็นเลิศในการแสดงออกด้วยรูปทรง สี และองค์ประกอบแบบประเพณีไทยให้ความงาม ความน่าพอใจอย่างมากตามแบบจิตรกรรมไทย แต่จุดเด่นที่สร้างคุณค่าทางศิลปะให้แก่งานมากที่สุด คือแนวคิดในการผสมประติมากรรมนูนต่ำกับจิตรกรรมแบบประเพณีเข้าด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะให้ความพอใจในด้านรูปทรง ในด้านการมองเห็นแล้วยังให้ความลึกซึ้งในแง่คิดทางพุทธศาสนา ที่ซ่อนลึกอยู่ภายในภาพนูนต่ำขององค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นสีขาว ทำหน้าที่เป็นฉากหลังให้แก่งานจิตรกรรม พร้อมไปกับให้ความหมายเชิงนามธรรมแก่ผลงานส่วนรวม ในแง่ของความลวงตา ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ภาพของพระพุทธองค์บางครั้งก็มีอยู่ บางครั้งก็หายไป เปลี่ยนแปลงไปตามมุมของแสงที่สาดเข้ามากระทบ เมื่อแสงเข้ามาทางด้านข้างภาพของพระพุทธองค์ก็จะเด่นชัด เมื่อแสงเข้าด้านหน้าตรง ๆ กองทัพมารจะต่อสู้กับความว่างเปล่า ธรรมะของพระพุทธศาสนาย่อมสูงเกินกว่าจะมีมารใดมาทำลายได้

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s